Building EQ
Member Area
User
Pass

SEMINAR Intelligent Energy Management

Presentation

All presentations can be downloaded below (only in Swedish language).

 Summary of the workshop in English

 

Datum och tid

 

Tisdag 24 November, 2009, kl 09:00 - 12:00

Chalmers Konferens & Restauranger, lokal Catella, Chalmers huvudentré
Chalmers platsen 1
Göteborg
 

Program

08:30   Registrering och kaffe

09:00   Introduktion till seminariet
            Lennart Jagemar, CIT Energy Management 

09:05   Projektet Building EQ
            Lennart Jagemar, CIT Energy Management 

09:45   Energiemyndighetens Beställargrupp BELOK:s verksamhet
            Enno Abel, ordf. BELOK, CIT Energy Management 

10:20   Energieffektivisering och Energimyndigheters strategier
            Carin Karlsson, Energimyndigheten 

10:50   Fastighetsägares motiv för energirelaterade investeringar
            Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan 

11:20   Diskussion 

11:50   Avslutning av seminariet

12:00   Lunch